Du er her: Produkter > Introduksjon >

Producten

Introduksjon

OPTIMAL EFFEKTIVITET I FISKET MED AUTOMATISK VINSJKONTROLL

 

BESKYTTELSE VED FISKE

 • Signifikant reduksjon av trålskader, noe som er tidsbesparende og gir mindre reparasjonskostnader.
 • Hvis trålen skulle sette seg fast, forutses det en trekkoverbelastning gjennom automatisk skyting av kablene.
 • Reduksjon av propellhøyden hvis trålen fortsatt sitter fast.
 • Virkningen av at trålen setter seg fast, reduseres betraktelig – og spesielt ved vanskelige bunnforhold.

 

 

MAKSIMAL NETTÅPNING

 • Maksimal fangst oppnås under alle arbeidsforhold gjennom styring av likt spenn i begge kablene og dermed lengdeforskjell.
 • Tvillingtrål med styring av midtkabelen
 • Bruksområder:
 • i vanskelige vind- og strømforhold
 • på skrå havbunn
 • i vanskelige værforhold

 

RASK SVINGNING

 • F.eks. Et fartøy med 2000 HK kan varpe ut på 800 mm. Svingetid for 180°: 5 min – lengdeforskjell: +/- 80 m.
 • Resultatet blir en gevinst i fisketiden som følge av at skipet raskt kan svinge i opptil 180°. Det hele uten at det er nødvendig å hale inn fiskeutstyret.
 • Bruksområder:
 • Målrettet fiske
 • Fiske som følger kurvede eller parallelle spor

 

SKYTING OG HALING

 • Du sparer tid som følge av synkronisert utslipp og innhaling av kablene mot forhåndsangitte lengder ved optimal hastighet.
 • Du sparer arbeid: Det er ikke lenger nødvendig å merke kablene på nytt eller telle merkene.

 

ULIKE TYPER TRÅLING

1. Fly shooting

 

2. Bottom trawling

 

3. Pair trawling

 

4. Beam trawling

 

5. Pelagic trawling

 

6. Twin trawling

RETUR