OM MARELEC FOOD TECHNOLOGIES

MFT har vært en aktiv del av fiskebransjen helt siden 1983. Erfaringen og kunnskapen vi besitter når det gjelder veie- og sorteringssystemer for fisk, har resultert i kraftige, pålitelige systemer som veier og sorterer fisk perfekt – både på land og til havs. De unike egenskapene: robusthet, presisjon med høy hastighet og en tilpasset design videreføres også til fjærkre- og kjøttsystemene våre. Trålstyringssystemene og annen marin elektronikk vi tilbyr, er de mest betydningsfulle i den maritime verden. En gruppe entusiastiske teknikere og designere har ansvar for produksjonen av systemene våre. Vi har også et nettverk av internasjonale representanter – i over 30 land – som er tilgjengelige når noen har behov for råd, rask levering og service etter kjøp.

 

VÅR VISJON

MFT designer og produserer høyteknologiske veie-, sorterings- og styringssystemer som brukes til å optimalisere effektiviteten i fiske- og matvarebransjen. Systemene leveres over hele verden, og vi legger stor vekt på behovene til den individuelle kunden.